Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > dr hab. Marcin Łazarz > Życiorys

Życiorys

Urodziłem się 5 czerwca 1979 roku w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. W latach 1998-2006 studiowałem filozofię i matematykę na Uniwersytecie Śląskim. W 2003 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Adolfa Szołtyska (Zakład Filozofii Systematycznej UŚ) obroniłem pracę magisterską z dziedziny metodologii nauk, w której badałem zagadnienia związane z neopozytywistyczną koncepcją metodologii nauk. Po uzyskaniu tytułu magistra filozofii podjąłem studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuując jednocześnie studia matematyczne w Katowicach. Promotorem mojego doktoratu został prof. dr hab. Jan Woleński (Zakład Epistemologii UJ). Łącząc zainteresowania filozofią i matematyką, w latach 2004-2006 pod opieką prof. dr hab. Piotra Wojtylaka (Zakład Logiki Matematycznej UŚ) przygotowałem pracę magisterską poświęconą teorii krat sytuacji, którą obroniłem w czerwcu 2006 r. Kontynuując badania z dziedziny teorii krat i ontologii sytuacji, w maju 2007 r. przedłożyłem rozprawę doktorską pt. Kraty sytuacji elementarnych, której obrona odbyła się w listopadzie 2007 r. Od października 2008 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moje zainteresowania naukowe dotyczą logiki i podstaw matematyki, w szczególności logiki algebraicznej, teorii krat, algebry uniwersalnej, teorii modeli i teorii mnogości. Interesuję się również zastosowaniami teorii gier w naukach społecznych.