Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > dr hab. Marcin Selinger > Publikacje

Publikacje

***

Praca doktorska

• Twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy. Studium z dziejów logiki w latach 1933-1955, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Zygmunta i obroniona w 2002 r.