Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > dr hab. Marcin Łazarz > Publikacje

 Publikacje

A Note on Distributive Triples, Bulletin of the Section of Logic 48/3 (2019), 207-211.

Kilka uwag na marginesie książki Andrzeja Kisielewicza "Logika i argumentacja", Studia Philosophica Wratislaviensia (2018) XIII (3), 57-62.

An Extension of F. Šik's Theorem on Modular Lattices, Mathematica Slovaca 68 (2018) No. 6, 1321-1326. 

Distributivity for Upper Continuous and Strongly Atomic Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Studia Logica (2017) 105 (3), 471-478.

Characterization of Birkhoff's Conditions by Means of Cover-Preserving and Partially Cover-Preserving Sublattices, Bulletin of the Section of Logic 45/3-4 (2016), 185-197. 

Modularity for Upper Continuous and Strongly Atomic Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Algebra Universalis (2016) 76 (4), 493-495.

Note on some Characterization of Distributive Lattices of Finite Length (with Krzysztof  Siemieńczuk), Bulletin of the Section of Logic 44/1-2 (2015), 15-17.

New Characterization of Skeleton of Finite Distributive Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Bulletin of the Section of Logic 43/1-2 (2014), 35-42.

On the distance in some bipartite graphs L(k,n), arXiv:1311.2294 (2013), 1-6.

O kratach sytuacji, Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, tom 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 71-77. (preprint of the paper)

O pewnej modyfikacji arbitrażu Nasha w dwuosobowych grach macierzowych (with Krzysztof Siemieńczuk), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, tom 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 78-91. (preprint of the paper)

Characterization of Medvedev's Logic by Means of Kubinski's Frames, Bulletin of the Section of Logic 42/1-2 (2013), 83-90.

Kraty sytuacji elementarnych, Uniwersytet Jagielloński (PhD Dissertation, 2007), 1-93. 

Trzy neopozytywistyczne koncepcje zdań protokolarnych, Pisma Humanistyczne 5 (2003), 39-50.

Zarys formalnej ontologii wyglądu, Ibidem 1 (2002), 129-150.

Znaczenie zdania w sztucznym języku: teoria Rudolfa Carnapa ze "Sprawdzalności i znaczenia", Pisma Humanistyczne 4 (2002), 173-190.