Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > dr hab. Marcin Łazarz

dr hab. Marcin Łazarz

Konsultacje:
  • Konsultacje są zawieszone do końca kwarantanny

Życiorys

Urodziłem się 5 czerwca 1979 roku w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. W latach 1998-2006 studiowałem filozofię i matematykę na Uniwersytecie Śląskim. W 2003 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Adolfa Szołtyska (Zakład Filozofii Systematycznej UŚ) obroniłem pracę magisterską z dziedziny metodologii nauk, w której badałem zagadnienia związane z neopozytywistyczną koncepcją metodologii nauk. Po uzyskaniu tytułu magistra filozofii podjąłem studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuując jednocześnie studia matematyczne w Katowicach. Promotorem mojego doktoratu został prof. dr hab. Jan Woleński (Zakład Epistemologii UJ). Łącząc zainteresowania filozofią i matematyką, w latach 2004-2006 pod opieką prof. dr hab. Piotra Wojtylaka (Zakład Logiki Matematycznej UŚ) przygotowałem pracę magisterską poświęconą teorii krat sytuacji, którą obroniłem w czerwcu 2006 r. Kontynuując badania z dziedziny teorii krat i ontologii sytuacji, w maju 2007 r. przedłożyłem rozprawę doktorską pt. Kraty sytuacji elementarnych, której obrona odbyła się w listopadzie 2007 r. Od października 2008 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moje zainteresowania naukowe dotyczą logiki i podstaw matematyki, w szczególności logiki algebraicznej, teorii krat, algebry uniwersalnej, teorii modeli i teorii mnogości. Interesuję się również zastosowaniami teorii gier w naukach społecznych.

 Publikacje

A Note on Distributive Triples, Bulletin of the Section of Logic 48/3 (2019), 207-211.

Kilka uwag na marginesie książki Andrzeja Kisielewicza "Logika i argumentacja", Studia Philosophica Wratislaviensia (2018) XIII (3), 57-62.

An Extension of F. Šik's Theorem on Modular Lattices, Mathematica Slovaca 68 (2018) No. 6, 1321-1326. 

Distributivity for Upper Continuous and Strongly Atomic Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Studia Logica (2017) 105 (3), 471-478.

Characterization of Birkhoff's Conditions by Means of Cover-Preserving and Partially Cover-Preserving Sublattices, Bulletin of the Section of Logic 45/3-4 (2016), 185-197. 

Modularity for Upper Continuous and Strongly Atomic Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Algebra Universalis (2016) 76 (4), 493-495.

Note on some Characterization of Distributive Lattices of Finite Length (with Krzysztof  Siemieńczuk), Bulletin of the Section of Logic 44/1-2 (2015), 15-17.

New Characterization of Skeleton of Finite Distributive Lattices (with Krzysztof Siemieńczuk), Bulletin of the Section of Logic 43/1-2 (2014), 35-42.

On the distance in some bipartite graphs L(k,n), arXiv:1311.2294 (2013), 1-6.

O kratach sytuacji, Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, tom 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 71-77. (preprint of the paper)

O pewnej modyfikacji arbitrażu Nasha w dwuosobowych grach macierzowych (with Krzysztof Siemieńczuk), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, tom 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 78-91. (preprint of the paper)

Characterization of Medvedev's Logic by Means of Kubinski's Frames, Bulletin of the Section of Logic 42/1-2 (2013), 83-90.

Kraty sytuacji elementarnych, Uniwersytet Jagielloński (PhD Dissertation, 2007), 1-93. 

Trzy neopozytywistyczne koncepcje zdań protokolarnych, Pisma Humanistyczne 5 (2003), 39-50.

Zarys formalnej ontologii wyglądu, Ibidem 1 (2002), 129-150.

Znaczenie zdania w sztucznym języku: teoria Rudolfa Carnapa ze "Sprawdzalności i znaczenia", Pisma Humanistyczne 4 (2002), 173-190.

 Dla studentów

Zajęcia z 17 marca: 

1.1 Dominacje, punkty siodłowe i strategie mieszane (388 MB)

1.2 Gra w palce (385 MB)                        1.3 Gra Morra (231 MB)

1.4 Algorytm w twierdzeniu von Neumanna - przykład

Zajęcia z 24 marca:

2.1 Technika przycinania                          2.2 Drzewa a macierze

2.3 Gry o niepełnej informacji - poker         2.4 Zadania - drzewa

Zajęcia z 31 marca:

3.1 Drzewa - ciąg dalszy                            3.2 Gra Zeus vs Atena

3.3 Tabelka do gry Zeus vs Atena

Zajęcia z 7 kwietnia:

4.1 Gry przeciw Naturze - 4 metody                4.2 Zadania do 4.1

4.3 Gry przeciw Naturze - aksjomaty              4.4 Zadania do 4.3

Zajęcia z 21 kwietnia:

5.1 Gry o sumie niezerowej: cel, strategie bezpieczne i kontrbezpieczne

5.2 Równowagi Nash'a                                                5.3 Zadania

Zajęcia z 28 kwietnia:

6.1 Dylemat więźnia                       6.2 Draft i paradoks Braess'a

6.3 Zadania

Zajęcia z 5 maja:

7.1 Groźby i obietnice                                                 7.2 Zadania

7.3 Odpowiedzi do zadań

Zajęcia z 12 maja:

8.1 Strategie stabilne ewolucyjnie SSE                   8.2 Zadania 

8.3 Odpowiedzi do zadań

Zajęcia z 19 maja:

9.1 Schemat arbitrażowy Nasha                             9.2 Przykłady    

9.3 Zadania (wersja poprawiona)        9.4 Odpowiedzi do zadań 

Zajęcia z 26 maja:

10.1 Gry n-osobowe                    10.2 Funkcja charakterystyczna 

10.3 Imputacje i rdzeń gry       10.4 Zadania      10.5 Odpowiedzi  

Zajęcia z 2 czerwca:

11.1 Wartość Shapleya                11.2 Gry ważonego głosowania    

11.3 Indeks Banzhafa                                                  11.4 Zadania 

11.5 Odpowiedzi do zadań

Zajęcia z 9 czerwca:

12.1 Metody większościowe i eliminacyjne

12.2 Metoda sekwencyjna i metoda Bordy

12.3 Zadania                                        12.4 Odpowiedzi do zadań 

Zajęcia z 16 czerwca:

13.1 Metody wyborcze cd.                  13.2 Zadania dla chętnych         

 


 Zajęcia opcyjne

W roku akademickim 2016/2017 zgłosiłem w Instytutucie Filozofii programy semestralnych kursów, adresowanych do studentów filozofii zainteresowanych logiką. (Wkrótce dostępne będą opisy wszystkich przedmiotów.)


 Plan zajęć

semestr letni 2019/2020 

Edycja profilu

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Edytuj zakładki: