Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Archiwum

Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, od 1996

Kolokwium Logiczne I, 27-28 czerwca 2008

Kolokwium Logiczne II, 14-15 czerwca 2013

13. konferencja ArgDiaP, Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus, 20-21 listopada 2015

Kolokwium Logiczne III, - czerwca 2018

Konferencja Teoria Idei, 22-23 listopada 2019